Løsningsorientert

Tilbyr tjenester i så stor grad som mulig  til faste priser. Etterstreber å tilby realistiske løsninger for alle trinn i en byggesak. Er godt kjent  med planarbeid, byggeforskrift,  byggeteknikk og tekniske detaljer,

Fleksibel

For privatkunder tilbys møter  og befaringer  på etter arbeidstid. På oppfordring fra aktører innarbeides fleksibilitet  mht til utførelser tekniske løsninger og utførelser.

Kvalitetsbevisst

Kvalitet har mange aspekter,  - den viktigste er funksjonell og arkitektonisk  gode romløsningerfor bådeinvendige og utvendige arealer. Materiel standard og utførelse undebygger kvaliteten i god arkitektur.

Sivilarkitekt Knut Viken

Om oss (mal)

Jeg er utdannet ved NTH, arkitektlinjen,  og Portsmouth Polytecnic, School of Architecture. Jeg har over 35 års erfaring som arkitekt fra forskjellige kontorer i Trondheim og har praksis fra de fleste relaterte fagfelt. I mitt arbeid legger jeg særlig vekt på et godt forhold til tomt og omgivelser, gode og funksjonelle planløsninger, enkel og relevant detaljering og heller lavmælt estetikk enn pretensiøs signalarkitektur. Jeg leverer også på forespørsel frihandsskisser, illustrasjoner og perspektivskisser for presentasjoner.

 

Sentral Godkjenning Rød
Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Mine tjenester

Arkitekttegninger

Det utarbeides tegninger  til forskjellig bruk og  på forskjellig detaljnivåer, alt  etter behov, omfang , og  i samsvar med kunde.  Det kan være  fasadetegninger, plantegninger, perspektiver, detaljer og 3D illustrasjoner ol.

Prosjektering

Det prosjekteres til ulike detaljnivåer i samsvar med byggherre/kunde. Prosjekteringen skjer i samarbeide med andre aktør, prosjekterende og utførende og eller plan /byggemyndigheter.

Søknadsprosess

Det utarbeides  etter ønske/behov nødvendige søknader innen TIltaksklasse 1, Ansvarlig søker og fagfeltet arkitektur og plan. Planbeskrivelser o.l utarbeides etter behov/ønske.

Arealoppmåling

Oppmåling, fotografering ,tilstanddokumenter  for  f.eks antikvarisk bebyggelse utarbeides etter behov/ønske fra kunde/involverte. 

Mulighetsanalyse

Mulighetsanalyse for  bruk  eiendom, bygning eller areal  utarbeides etter kundens ønsker og ambisjoner. Tilbyr også perspektivtegning, prosjektering av om/til/påbygg av eneboliger ol, rehabilitering av eldre bebyggelse, ulike om og nybygging av hytter og fritidshus.

Uteområder, hager.

Tilbyr  også skisseprosjektering av uteområder og hager.

Tidligere arbeid

Hytte Rishaugen , Sør-Trøndelag

Byggemeldingstegn for hytte, ferdigbygget,

Hytte, Åsen, Nord-Trøndelag

Hytte i to etasjer på vansklig tomt

Hytte, Halsa

Snitt på vansklig tomt

Påbygg for hytte, Ljøsheim Ringsaker

Skisser for om/ påbygging. de nye delene forsterker uterommet.

Mulighetstudie, Trondheim

Fortetting prosjekt på eneboligtomt.

Mulighetstudie, Saksvik

Mulighetstudie , Strinda, Trondheim

Mulighetstudie, flermannsboliger, Trondheim

Mulighetstudie , Trondheim

Fortetting i boligstrøk

Skisseprosjekt enebolig, Stjørdal.

Enebolig, Byåsen

Fasade mot øst

Enebolig, Byåsen

Fasade mot sør

Enebolig, Byåsen

Fasade mot nord

Skisse, sommerbolig Sømna

På/om/tilbygg Ranheim

Ombygging av kjent typehusmodell

Kontakt meg

977 53 052
Buggesvei 3, 7051 TRONDHEIM
Orgnr 985 087 539